Κανονισμός Λειτουργίας

1. Πρωινή προσέλευση

Έγκαιρη προσέλευση των μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντή στο σχολείο δείχνει  το σεβασμό και την αυτοπειθαρχία κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Η παρουσία όλων δίνει το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.

Συνεπώς οι μαθητές οφείλουν σύμφωνα με τις σχολικές διατάξεις να βρίσκονται στο σχολείο τους στις 8.15 π.μ., οπότε και γίνεται η πρωινή συγκέντρωση.

Η πρωινή σύναξη των μαθητών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται έγκαιρα. Σε διαφορετική περίπτωση ο μαθητής ελέγχεται σύμφωνα με την κείμενη σχολική νομοθεσία. Συγκεκριμένα με την έναρξη της προσευχής οι πόρτες εισόδου της αυλής κλείνουν και οι αργοπορημένοι ?κατά συνήθεια? μαθητές θα περαμένουν στη διάθεση του Διευθυντή για δημιουργική απασχόληση.

2. Κώδικας συμπεριφοράς

Ο κώδικας στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, γι” αυτό οι:

Καθηγητές

- Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.
- Ακούν προσεκτικά και παίρνουν υπόψη τους τις γνώμες και παρατηρήσεις των μαθητών.
- Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη την ασφάλεια των μαθητών.
- Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική.

Μαθητές

- Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του σχολείου.
- Αποφεύγουν παιχνίδια και συμπεριφορές που μπορεί να κάνουν κακό στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια των άλλων.
- Περπατούν προσεκτικά σε όλο το κτίριο και ιδιαίτερα στις σκάλες.
- Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή τους.
- Έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας.
- Αποφεύγουν την καθυστέρηση κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς κατά την είσοδό τους στην τάξη μετά τα διαλείμματα.
- Διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς.
- Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του χωρίς άδεια της διεύθυνσης.

Καθήκοντα επιμελητών

- Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα.
- Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για την γρήγορη έξοδο από την τάξη.
- Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες.

3. Απουσίες από τα μαθήματα

Χωρίς αρνητικές επιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να έχει σε ετήσια βάση 50 αδικαιολόγητες απουσίες και 64 δικαιολογημένες. Όταν ο μαθητής ξεπερνά αυτά τα όρια, αν δεν εμπίπτει σε ειδική ρύθμιση, απορρίπτεται λόγω απουσιών και επαναλαμβάνει την τάξη. Οι απουσίες δικαιολογούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον κηδεμόνα εντός δέκα (10) ημερών με:

α) ιατρική γνωμάτευση και αίτηση του κηδεμόνα,
β) με αίτηση του κηδεμόνα μόνο για δύο (2) συνεχόμενες ημέρες και στο σύνολο για δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση περισσότερων ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση.


Μεμονωμένες απουσίες, απουσίες τιμωριών, «σκαστού» και αποχών ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ, εκτός αν γίνονται με άδεια του Διευθυντή για λόγους υγείας.

4. Δικαιολόγηση απουσιών

Οι απουσίες καταχωρίζονται κάθε διδακτική ώρα και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 114 διδακτικές ώρες, από τις οποίες 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες είτε από γονέα (όχι πάνω από 10 ημέρες τον χρόνο) είτε από γιατρό και 50 αδικαιολόγητες.

Ο γονέας – κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 10 ημερών απουσίες ( όχι όμως πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες ) και μέσα σε χρόνο μικρότερο των 10 εργασίμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο ( Π.Δ. 104/1979 αρθρ. 25 ) και σε περίπτωση περισσοτέρων ημερών απαιτείται βεβαίωση ιατρού.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση του μαθητή ή της μαθήτριας με 115-164 απουσίες, αν όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και ο Γενικός Μέσος Όρος των τετραμηνιαίων βαθμών είναι πλήρες 15

Όταν οι μαθητές συμπληρώσουν 25 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης στέλνει ταχυδρομικώς ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες, οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του για τη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών τους, μπορούν να συμπληρώσουν το δικαιολογητικό που θα πάρουν τα παιδιά από τη Γραμματεία, να το υπογράψουν και να πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε Αστυνομικό τμήμα ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας..

5. Αδικαιολόγητη αποχώρηση από το χώρο του σχολείου

Απαγορεύεται απόλυτα να απομακρύνεται ένας μαθητής αυθαίρετα από το σχολικό χώρο. Αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας του μαθητή και για την ευπρεπή λειτουργία του σχολείου. Με εγκύκλιό του (3187/29-1-1996) ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ορίζει ότι «η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου υποκαθιστούν τη γονική επιμέλεια κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου»
Ο μαθητής μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, μόνο εφόσον ενημερωθεί ο κηδεμόνας του από τη Δ/νση του σχολείου. Σε διαφορετική περίπτωση ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά.

6. Έπαινοι και Επιπλήξεις

Το σχολείο προσπαθεί να ενισχύσει την θετική συμπεριφορά των παιδιών, είτε αυτή αφορά στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις είτε στη γενικότερη συμπεριφορά τους στο σχολείο.

Η θετική ενίσχυση μπορεί να είναι λεκτική ή να έχει τη μορφή κάποιου συμβόλου αναγνώρισης ή την ενασχόληση του μαθητή με κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο που προτιμά.

Ωστόσο, σε περίπτωση εκδήλωσης μη αποδεκτής συμπεριφοράς από κάποιο παιδί, το σχολείο μας ακολουθεί την παρακάτω τακτική:

 1. παρατήρηση
 2. επίπληξη
 3. ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα
 4. αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
 5. αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες
 6. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Στις παραπάνω περιπτώσεις η επιβαλλόμενη ποινή καταγράφεται στο Βιβλίο Ποινών του Σχολείου ή στο Απουσιολόγιο, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση (3).

7. Πολιτική αντιμετώπισης εκφοβισμού και κακοποίησης (Bullying)

Εκφοβισμός ή κακοποίηση είναι η χρήση επιθετικής συμπεριφοράς με την πρόθεση να βλάψουμε κάποιο πρόσωπο. Ο εκφοβισμός ή η κακοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο και την ενόχληση του θύματος.

 

Ο εκφοβισμός ή η κακοποίηση μπορεί να είναι:

 • Συναισθηματικός, όταν κάποιος είναι εχθρικός, δείχνει διάθεση να βασανίζει (π.χ. κρύβοντας βιβλία, κάνοντας απειλητικές χειρονομίες)
 • Σωματικός, σπρώξιμο, χτύπημα, κλωτσιά ή χρήση βίας
 • Ρατσιστικός, φυλετικές προσβολές, γκράφιτι, χειρονομίες
 • Σεξουαλικός, ανεπιθύμητη σωματική επαφή ή προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια.
 • Ομοφοβικός, όταν έχει στόχο τη σεξουαλικότητα
 • Λεκτικός, χρήση χαρακτηρισμών, πειραγμάτων και σαρκασμού, διάδοση φημών
 • ?Τεχνολογικός  ηλεκτρονικός», χρήση του ίντερνετ (email, chat rooms), απειλές μέσω κινητών τηλεφώνων, χρήση φωτογραφικών και τηλεοπτικών μηχανών για την προσβολή κάποιου προσώπο
Ένα παιδί μπορεί να δείξει κάποια από τα παρακάτω ανησυχητικά συμπτώματα που απαιτούν διερεύνηση:

 • είναι απρόθυμο να πάει σχολείο
 • αρχίζει να κάνει «κοπάνες»
 • αγχώνεται, δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης
 • αρχίζει να τραυλίζει
 • απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει ή το σκάει από το σπίτι
 • κλαίει στον ύπνο του ή έχει εφιάλτες
 • αισθάνεται άρρωστο το πρωί
 • αρχίζει να μην κάνει πολλή δουλειά για το σχολείο
 • έρχεται στο σπίτι με σκισμένα βιβλία ή ρούχα
 • τα πράγματά του είναι κατεστραμμένα ή «χαμένα»
 • ζητάει χρήματα ή αρχίζει να κλέβει χρήματα
 • συνεχώς «χάνει» πράγματα ή φαγητό
 • έχει ανεξήγητες μελανιές ή χτυπήματα
 • έρχεται στο σπίτι πεινασμένο (τα χρήματα ή το φαγητό του έχει κλαπεί)
 • γίνεται επιθετικό
 • κακοποιεί άλλα παιδιά
 • σταματάει το φαγητό
 • φοβάται να πει τι συμβαίνει
 • δίνει απίθανες δικαιολογίες για τα παραπάνω
 • φοβάται να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ ή το κινητό του τηλέφωνο

Διαδικασία αντιμετώπισης

 • Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε περιστατικό εκφοβισμού σε μέλος του διδακτικού προσωπικού ή στον Διευθυντή από τους μαθητές
 • Θα πρέπει να αναφέρονται από τους γονείς τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών τους, όταν αυτά διστάζουν να τα καταγγείλουν
 • Σε περίπτωση που τα παιδιά φοβούνται να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά στους καθηγητές ή στον Διευθυντή, μπορούν να το κάνουν στα πενταμελή συμβούλια της τάξης τους ή στο Δεκαπενταμελές Μαθητικό
 • Συμβούλιο του σχολείου
 • Σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά θα καταγράφονται από το διδακτικό προσωπικό και τη Διεύθυνση του σχολείου
 • Σε σοβαρές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν και να τους ζητηθεί να έρθουν στο σχολείο για να συζητήσουν το πρόβλημα
 • Αν είναι αναγκαίο, θα ζητηθεί η συμβουλή της αστυνομίας
 • Ο εκφοβισμός ή η απειλή εκφοβισμού πρέπει να ερευνηθεί και θα πρέπει να σταματήσει αμέσως
 • Θα γίνει προσπάθεια να βοηθηθούν όσοι κάνουν πράξεις εκφοβισμού, ώστε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους
 • Οι γονείς των παιδιών που προκαλούν εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους
 • Τα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό ή κακοποίηση θα πρέπει να ενισχυθούν ψυχολογικά, ώστε να επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων μερών
  Συνέπειες
 • Όσοι άσκησαν εκφοβισμό πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Μπορεί να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις, όπως η καταγραφή του περιστατικού στο ποινολόγιο
 • Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα εξεταστεί η αποβολή ή και η απομάκρυνση από το σχολείο
 • Αν είναι δυνατόν, οι μαθητές θα συμφιλιωθούν
 • Μετά τη διερεύνηση ή την επίλυση του περιστατικού ή των περιστατικών, κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί ώστε να αποτραπεί η επανάληψη εκφοβισμού ή κακοποίησης

8. Κάπνισμα

Μακάρι να το καταφέρναμε, αλλά αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να κόψουν το κάπνισμα όσοι μαθητές έχουν εθιστεί. Απαιτείται όμως οι καπνιστές μαθητές να σέβονται το σχολικό χώρο και κυρίως τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμαθητών τους, που δεν καπνίζουν. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή και για τα σχολεία οι υγειονομικές διατάξεις για το κάπνισμα  και ως εκ τούτου οι παραβάτες θα ελέγχονται πειθαρχικά στα πλαίσια της σχολικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την κείμενη σχολική νομοθεσία ως σχολικός χώρος νοείται το διδακτήριο και η αυλή του. Η απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει απολύτως και για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες κείμενες διατάξεις αν εντοπιστεί οποιοσδήποτε στο χώρο του σχολείου, να καπνίζει επιβάλλεται πρόστιμο ατομικό και στη σχολική μονάδα, που θα κλιθούν να το πληρώσουν όσοι δε συμμορφώνονται.
Επικοινωνήστε μαζί μας..

Ο Διαχειριστής είναι κάπου εδώ τριγύρω. Μπορείτε όμως να στείλετε ένα email με τη γνώμη σας.